Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.

A & M Auto

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo

Bohaterów Westerplatte 9, Łańcut
tel. 17 225 29 96


Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Polityka Prywatności