Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Alpina

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo

Kwietna 1, Gdańsk
tel. 58 554 82 05


Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Oznacza wjazd do miejscowości
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności