Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.

Adamczak Zbigniew

Gorzelniana 12, Turek
tel. 63 289 93 37


Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Polityka Prywatności