Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Bagnowski

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo

Jesienna 27, Gdańsk
tel. 58 349 46 94


Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Polityka Prywatności