Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.

AC Auto Serwis

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo

Nasienna 49/1, Wrocław
tel. 71 354 10 43


Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Polityka Prywatności