Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.

A.S.O. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika

Prusa 82, Ostrów Mazowiecka
tel. 29 745 10 23


Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Polityka Prywatności