Blacharstwo i lakiernictwo

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto-Serwis-Północ

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo

Stalowa 5b, Gdańsk
tel. 58 343 21 12


Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności